SUDAROME IR ĮGYVENDINAME
TECHNOLOGINIŲ IR GAMYBOS PROCESŲ PROJEKTUS

VALDIKLIUS (PLV) IR OPERATORIŲ PULTUS (HMI

VIZUALIZACIJOS SISTEMAS (SCADA)

KEITIKLIUS. ATLIEKAME JŲ REMONTĄ

MONTUOJAME VALDYMO SKYDUS

TECHNINĖS DOKUMENTACIJOS
RUOŠIMAS PRIDAVIMUI

ĮMONIŲ ELEKTROS ŪKIO
EKSPLOTACIJA IR PRIEŽIŪRA

APSAUGINĖS IR PRIEŠGAISRINĖS
SIGNALIZACIJOS MONTAVIMAS